DIGITAL BYGGEPLADS - Why… How… When…

Nyhed
13.06.2023

DIGITAL BYGGEPLADS - Why… How… When…

ET INNOVATIVT ‘GRØNT’ PROJEKT MED TEKNOLOGITUNGE AKTØRER

Vidste du at…
10% DK´s CO2-udledning stammer fra bygge- og anlægsprocessen samt produktionen af byggematerialer?
 
Og vidste ud at…
35% af al affald i DK stammer fra bygge- og anlægsbranchen?
 
Det ved de ved totalentreprenøren EMR, Murer & Entreprenør, der igennem længere tid har haft et strategisk fokus på ’grøn’ omstilling i virksomhedens forskellige forretningsben.
 
Målet er blandt andet at reducere klimabelastningen under byggeopførelsen, ved både at begrænse ressourceforbruget i byggeriet (mindske energi-, vand-, affald- og materialeforbruget) samt arbejde fokuseret med intelligent byggepladsindretning og nye værktøjer til digital (realtids-)dokumentation.
 
De planlagte indfasninger af nye klima- og dokumentationskrav i bygningsreglementet (allerede fra 2025), udfordrer de nuværende roller og arbejdsgange - i både skurvognen og på ledelsesgangen – og vil, hvis ikke industrien er nysgerrige på nye smarte og digitale løsninger, stille spørgsmålstegn ved den måde byggeplads og byggeprojekter etableres og drives i dag!

Løbende dokumentation af klimapåvirkning, vil være den ’nye normal’ – på linje med materialeforsinkelser, arbejdsmiljø og kvalitetssikring.
 
Et strategisk fokus på bæredygtighed igennem test og nye ’grønne’ erfaringer, bør derfor fokusere på BÅDE miljø samt ændring af dagligdagens praksis. Et perspektiv der deles af direktøren for EMR, Murer & Entreprenør – Michael Dam:
 
”Ved EMR, Murer & Entreprenør er vi optaget af afprøve de nye teknologier, der kan sikre en ’grønnere’ byggeproces samt give os de erfaringer, der gør at vi i dag - i morgen - og i fremtiden, altid kan levere kvalitetsbyggeri via effektive processer i tæt samspil med bygherren.”
 
Og det er netop dét der aktuelt sker, under opførelsen af en daginstitution på ca. 1600 m2 ved Nørrestrand i Horsens Kommune. Her har EMR, Murer & Entreprenør åbnet byggepladshegnet op for 2 x teknologitunge start-ups, der med intelligente komponenter, digitalt og i real tid kan tracke og visualisere ressourceforbruget i byggeriet. Data der sætter nye standarder for mulighederne, ved en digital drevet byggeplads.

Start-up 01: MATURIX

Start-up 02: GNOVI 

Sammen med Jeppe Keller, Leder af Erhverv og turisme, Horsens Kommune, var Construction Center Denmark forbi pladsen, for at lytte til erfaringerne med de inviterede startups – samt på egen hånd se, den tydelige effekt af de nye digitale teknologier.
 
Er du nysgerrig i den grønne transformation indenfor »Construction Industry«, men mangler adgang til nye teknologier (?) – skal du blot række ud til kontoret. Så hjælper vi også dig og din virksomhed med at komme i kontakt med de start-ups, og nye digitale løsninger, du har brug for.

 

Kontakt:
Construction Center Denmark, Innovationstårnet, Horsens.
Telefon: 45 8755 4343
Mail: info@constructioncenter.dk

Gå tilbage

DIGITAL BYGGEPLADS - Why… How… When…

DIGITAL BYGGEPLADS - Why… How… When…

DIGITAL BYGGEPLADS - Why… How… When…

DIGITAL BYGGEPLADS - Why… How… When…

DIGITAL BYGGEPLADS - Why… How… When…

bubble