Gå-hjem-møde - Dagslys og indeklima i det bæredygtige byggeri

Event
20.09.2022

Gå-hjem-møde - Dagslys og indeklima i det bæredygtige byggeri

VI INVITERER IGEN TIL GRATIS GÅ-HJEM-MØDE I CONSTRUCTION CENTER DENMARK 

Vi sætter fokus på: Dagslys og indeklima i det bæredygtige byggeri.

For fremtidens bygninger er grønne, men skal også blive sundere og bedre at leve i. Derfor rummer det kommende bygningsreglement, som indfases allerede fra 1. januar 2023, også krav til indeklima og dagslys, som får betydning for tilblivelsen af nye bygninger.

Vi gæstes til dette gå-hjem-møde af to af de fremmeste aktører på feltet: VELUX og VIA University College.

På hver deres måde er de begge langt i forsknings- og udviklingsarbejdet med skalérbare løsninger indenfor dagslys og indeklima, der sikrer sundere bygninger med radikal reduktion af CO2udledninger, ressourceforbrug og bygningers livscyklus.

Kom og få nyeste viden om bl.a.:

- Kommende bygningsreglement og hvad det konkret betyder for jeres virksomhed.

- Hvordan nye metoder til at analysere dagslyset i bygninger kan forbedre design og fx forhindre overophedning.

- Løsningsmodeller for en mere holistisk og bæredygtig tilgang til design- og projektering af bygninger, der mere effektivt løser de eksisterende udfordringer ved dagslys og indeklima.


Gå-hjem-møder i Construction Center Denmark er et konkret tilbud til jer i branchen. Med afsæt i nyeste viden klæder vi din virksomhed på til den digitale og bæredygtige omstilling ♻️, og skaber plads til en lokal brancherettet dialog om, hvordan virksomhederne i Horsens kan bevare OG forstærke sin nationale styrkeposition.

Allerede fra 2023 indføres nye lovmæssige krav om rapportering af CO2-aftrykket i forbindelse med opførelse af nye bygninger. Bæredygtigt byggeri bliver derfor en 'SKAL'-opgave med massive afledte konsekvenser for hele industrien ♻️.


Så sæt et stort ❌ den 6. okt. kl. 15:30-17:00 og tilmeld dig her. Og tag en kollega med under armen.

Gå tilbage

Gå-hjem-møde - Dagslys og indeklima i det bæredygtige byggeri

bubble