Gå-hjem-møde DE NYE KLIMAKRAV I BYGNINGSREGLEMENTET - HVAD OG HVORDAN?

Event
01.11.2022

Gå-hjem-møde DE NYE KLIMAKRAV I BYGNINGSREGLEMENTET - HVAD OG HVORDAN?

VELKOMMEN TIL GÅ-HJEM-MØDE I CONSTUCTION CENTER DENMARK 


Gennem hele Construction Center Denmarks levetid, har vi sammen med stærke samarbejdspartnere sat fokus på særligt ét budskab til bygge- og konstruktionsindustrien:

Bæredygtigt byggeri bliver en 'SKAL'-opgave med massive afledte konsekvenser for hele industrien. 

Pr. 1. januar 2023 bliver det til virkelighed, når der indføres nye lovmæssige krav om rapportering af CO2-aftrykket i forbindelse med opførelse af nye bygninger.

Vi lægger os på vanlig vis i selen for at facilitere en faglig dialog og skabe rum for deling af nyeste viden til de lokale bygge- og konstruktionsvirksomheder.

Denne gang naturligvis med mål om, at klæde branchen på til at kunne honorere kommende klimakrav i det nye bygningsreglement - og sætte fokus på de nye digitale processer og værktøjer, som følger klimakravene i hverdagen.

TEMA: DE NYE KLIMAKRAV I BYGNINGSREGLEMENTET – HVAD OG HVORDAN? 

Kom og hør om:
* Hvilke LCA-krav din virksomhed skal kunne leve op til.
* Hvordan man i praksis skal klimaberegne og dokumentere CO2 aftryk i fremtidens byggeprojekter.
* Hvordan digitale værktøjer - eksempelvis til LCA-rapportering - kan løse den stigende dokumentationsbyrde OG give din virksomhed en grøn førertrøje.
* Viden om veje til at geare din virksomheds digitale udvikling.


Vi deler praksisrettet og løsningsorienteret viden denne eftermiddag med hjælp fra:

- Videncenter om bygningers klimapåvirkninger.
- VIA University College
- Iværksættervirksomheden NULLCARBON
- Erhvervshus Midtjylland
- WeBuildDenmark


Sæt et stort kryds ❌ den 8. december kl. 15:30 og tilmeld dig selv og din kollega i dag.

Tilmeld dig eventen her https://ccd.nemtilmeld.dk/109/

Gå-hjem-møder i Construction Center Denmark er et konkret tilbud til hele bygge- og konstruktionsbranchen. Med afsæt i nyeste viden klæder vi din virksomhed på til den digitale og bæredygtige omstilling og skaber plads til en lokal brancherettet dialog om, hvordan virksomhederne i Horsens kan forsvare OG forstærke sin nationale styrkeposition. 

Gå tilbage

Gå-hjem-møde DE NYE KLIMAKRAV I BYGNINGSREGLEMENTET - HVAD OG HVORDAN?

bubble