Kick-off møde om bæredygtigt byggeri

Nyhed
28.10.2021

Kick-off møde om bæredygtigt byggeri

Af Søren Munch Terkelsen


Byggeriet står for ca. 30% af den samlede CO2 belastning i Danmark. Samtidig er det en politisk ambition at nedbringe CO2-udledningen med 70% inden 2030. Så der skal gang i en mere grøn og bæredygtig produktion.

Det var baggrunden for at Construction Center Denmark, VIA University College og Horsens Kommune mandag den 11. oktober indkaldte til Kick-off møde om bæredygtigt byggeri i Construction Center Denmarks lokaler på VIA Campus Horsens.

Der er 8.400 ansatte i bygge- og anlægsbranchen i Horsens. Det svarer til hver fjerde der er i arbejde i kommunen. Derfor er det i særdeleshed vigtigt for firmaer og ansatte i de brancher at være opmærksomme på lovgivningen omkring fremtidens bæredygtige byggeri.

’Den frivillige bæredygtighedsklasse’ er et nyt bygningsreglement iværksat af Bolig- og Planstyrelsen med udvidede bæredygtighedskrav i den igangværende testfase. Og det var med det reglement som afsæt, at kick-off mødet inviterede til dialog.

Et nyt og grønt kapitel indenfor byggeri
Fra 2023 er det lovpligtigt for alt byggeri over 1000 m2 at overholde retningslinjer, der sikrer at byggeprojekter holder sig under fastsatte grænseværdier for udledningen af CO2.

Så byggebranchen står over for en uundgåelig bæredygtighedsomstilling. Et nyt og ’grønnere’ kapitel inden for byggeriet i Danmark som kan være med til at ændre spillereglerne fundamentalt.

Derfor er der brug at optimere og effektivisere byggeprocesserne i Danmark for at give
virksomhederne de bedste forudsætninger for at indfri de nye krav til byggeriet. Målet er
at virksomhederne kan arbejde i retning af et effektiviserings- og besparelsespotentiale, som i stigende grad vil blive styret efter den ’grønne omstilling’.

Forskningsresultater og konkret ressourceforbrug
Det var nogle af de udfordringer mødet adresserede med en introduktion til DK2020 ’Byggeri’ ved Jeppe Keller, leder af erhvervsudvikling, Horsens Kommune og et oplæg om ’Den frivillige bæredygtighedsklasse’ og det aktuelle forskningsprojekt ’Delkrav 2: Ressourceanvendelse på byggepladsen’ fra VIAs forskningscenter for Byggeri, energi, vand og klima.
 
Samtidig fortalte en byggeleder på et institutionsbyggeri i lokalområdet helt konkret og detaljeret omkring, hvordan han havde dokumenteret ressourceforbruget i byggeriet helt ned på et niveau, hvor han også havde estimeret brugen af diesel til maskinerne.

Der var ivrig spørgelyst blandt de fremmødte – som talte både store og mindre spillere i byggebranchen - til oplægsholderne,  og de fremmødte blev også bedt om at forholde sig til to konkrete spørgsmål: ’Hvilke overordnede muligheder eksisterer i den grønne omstilling?’ og ’Hvilke overordnede initiativer vil kunne bidrage til en grøn omstilling i industrien set fra din stol?’.

Hvilke grønne tiltag skaber mest værdi
Ambitionen med mødet, var at oplyse virksomhederne, at lytte til dem og tage dem med i beslutningsprocessen omkring hvilke ’grønnere’ tiltag, der vil skabe mest værdi for både klimaet og deres forretning.

For byggesektoren i Horsens har en markant styrkeposition, og den position bliver kun stærkere, hvis virksomhederne står sammen lokalt og etablerer nogle fælles tiltag for at imødekomme fremtiden krav til den grønne omstilling og det bæredygtige byggeri.

Baggrund - nye forudsætninger og digitalisering
Forudsætningerne for at drive byggevirksomhed i Danmark er under hastig forandring. Branchen skal i de kommende år omstille sig til en mere grøn og bæredygtig produktion – både hvad angår byggeriet og selve byggeprocessen. Så virksomhederne skal tilpasse sig, hvis de vil overleve.

Digitalisering af byggeprocesser bliver et væsentligt parameter, og det bliver afgørende for entreprenører og leverandører at de arbejder på at implementere det, men samtidig får de mulighed for at udnytte potentialet i byggeprocessen i retning af mere cirkulære økonomier.

Spørgsmål
Jakob Søndergaard, jakob@constructioncenter.dk, 60 60 52 80

:Gå tilbage

Kick-off møde om bæredygtigt byggeri

bubble