Nationalt innovationsmiljø er klar med nyt digitalt LCA-værktøj til bygge- og konstruktionsindustrien i bred koalition med branchen

Nyhed
09.12.2022

Nationalt innovationsmiljø er klar med nyt digitalt LCA-værktøj til bygge- og konstruktionsindustrien i bred koalition med branchen

Når byggebranchen 1. januar 2023 går ombord i et nyt bygningsreglement med LCA (Life Cycle Assessment) krav til bygningers klimabelastning, er det nationale innovationsmiljø i Horsens Construction Center Denmark klar med en ny digital platform, som løsningen på den stigende dokumentationsbyrde, der automatisk og uundgåeligt vil følge med.

Det nye digitale LCA-værktøj er udviklet og designet i tæt samarbejde med både branchen og myndigheder. Et værktøj som både kan lette dokumentationsbyrden og anvendes proaktivt til at øge CO2 reduktionen i det enkelte byggeri gennem EPD-data (Environmental Product Declaration), der kan kvalificere og skubbe beslutningsprocessen i designfasen i retning af øget bæredygtigt byggeri.

Innovationsmiljøet Construction Center Denmark er gået foran i udviklingsarbejdet. Det er nemlig centerets ambition at påvirke og hjælpe branchens digitale og grønne omstilling på vej, så det bliver til en forretningsmæssig fordel for bundlinje og konkurrenceevne ude i virksomhederne. Den østjyske by Horsens med vedblivende vokseværk er nøje udvalgt som arnested for kollaboration om nye innovative løsninger til den uundgåelige store omstilling i byggebranchen. En beslutning som gennem udviklingsarbejdet har vist sig helt rigtig;

Horsens har en erhvervsmæssig styrkeposition indenfor byggeri, konstruktion og industri som intet andet sted i Danmark. Det lever som et stærkt lokalt forankret DNA på tværs af virksomheder, myndighed og vidensinstitutioner, og det danner fundament for et særligt potentiale for at kunne agere platform og facilitator for udvikling af nye løsninger til branchens grønne omstilling udtaler daglig leder i Construction Center Denmark Jakob Søndergaard.

Og der er stærkt brug for samlende kræfter som Construction Center Denmark, for opgaven er stor, og der skal handling til nu. De obligatoriske nye LCA-krav, som branchen skal leve op til pr. 1. januar, er nemlig kun begyndelsen. Startende med grænseværdier for alt nybyggeri på over 1000 m2, vil kravene blive skærpet af flere omgange frem mod 2029, og beregninger på den globale klimabelastning – senest med COP22 - peger med al tydelighed på, at der er brug for endnu højere ambitioner, hvis vi skal i mål med EU's målsætninger om 70% CO2 reduktion inden udgangen af 2030.

Innovationssamarbejdet om et nyt digitalt LCA-værktøj hilser man derfor velkomment i Horsens. Her er bred enighed om, at man med byens erhvervsmæssige tyngde indenfor byggeri, konstruktion og industri har et særligt ansvar for at skubbe på og accelerere den grønne omstilling. Borgmester i Horsens Kommune Peter Sørensen ser meget gerne, at byen i stigende grad bliver et udspring for ’grøn innovation’, der kan sætte turbo på den bæredygtige udvikling til gavn for hele branchen:

Bygge- og anlægsbranchen står for 30% af Danmarks samlede CO2 udledning, og derfor vil vi som stor byggeri-kommune selvfølgelig gerne gå foran i kampen for at reducere udledningen. Det gør vi bl.a. med vores klimahandlingsplan, hvor vi arbejder målrettet på, at byggebranchen i Horsens inden 2030 udleder mindre CO2 end byggebranchen på landsplan. Derudover forventer jeg, at vi i byrådet snart vedtager en ny ambitiøs erhvervsstrategi, der sammen med klimaplanen skaber gode forudsætninger for at styrke byggebranchens grønne omstilling ved brug af nye grønne teknologier og digitale værktøjer som fx en ny LCA-beregner udtaler Borgmester i Horsens Peter Sørensen


Den nye LCA-beregner er udviklet af erfarne softwareudviklere og bæredygtighedskonsulenter fra virksomheden NullCarbon, der har valgt at placere sig i Construction Center Denmark som en stærk tværfaglig og entreprenant base for deres produktudvikling. NullCarbon platformen er udviklet som et brugervenligt intuitivt værktøj, baseret på den nyeste viden om digital håndtering af miljø data. Platformen har blandt andet fokus på automatisering, data opsamling og nem afrapportering for at imødekomme lovgivningen. Designprocessen er foregået i tæt samspil og dialog med branchen med det primære sigte, at det skal være nemt at komme om bord i værktøjet for særligt små og mellemstore virksomheder (SMV´erne).

Typehusvirksomheden HYBEL A/S er én af flere aktører, der har valgt at gå ind i samarbejdet:

Tilbuddet om at gå med i udviklingen af et værktøj, vi kan anvende i vores arbejde med at CO2 reducere vores typehusproduktion har været en kærkommen anledning til at erhverve os ny første-hånds-viden på området og kigge på potentialet for at optimere vores processer særligt i projekteringen. Med værktøjet vil vi kunne tilbyde vores kunder konkret viden om CO2 aftrykket i deres valg af materialer. Det er nyt, og noget vi tror, kunderne kommer til at efterspørge, lyder det fra indkøbsdirektør i HYBEL Søren Nicholaisen.

EMR Murer og Entreprenør A/S fra Nørre Snede har også fået meget ud af samarbejdet:

Hvis vi skal lykkes med at omlægge vores produktion til mere bæredygtigt byggeri, så det både gavner forretningen og klimaet, så er der ingen tvivl om, at vi har brug for flere innovationssamarbejder som dette. I EMR Murer og Entreprenør A/S vil vi gerne tage et ansvar og være med til at gå forrest i udviklingsprojekter som dette, hvor målet er at optimere og effektivisere nye processer og metoder, der skal bære omstillingen til mere bæredygtigt byggeri. Vi har oplevet dette samarbejde som gensidigt værdiskabende i forhold til den igangværende og fremtidige omstillingsproces; vi får viden og mulighed for at præge udviklingen af et digitalt værktøj med afsæt i vores behov og ønsker og bidrager dermed kvalificerende til produktudviklingen til gavn for slutbrugeren ude i branchen – ’dem der har evnen har også pligten’ er den faglige indstilling hos os, udtaler direktør Michael Dam.


Leder af Construction Center Denmark Jakob Søndergaard har kun positive forventninger til den impact LCA-værktøjet kan få for branchen med det nye bygningsreglement og indfasning af klimakrav fra den 1. januar 2023:

Udviklingen af det her digitale LCA-værktøj er en konkret løftestang til byggebranchen i vores fælles opgave med at omstille os til bæredygtigt byggeri. Samtidig har det været en spændende lakmusprøve på samarbejdspotentialet omkring bygge- og konstruktionsindustrien lokalt i Horsens; det har kun været muligt at realisere den her ambition på grund af stærk lokal opbakning og samarbejde. Det tegner godt for fremtiden. For vi kan kun levere den nødvendige grønne og digitale innovation til branchen, hvis vi samler os i stærke koalitioner om udvikling, der kan skabe værdi – også for den lille håndværker udtaler daglig leder af Construction Center Denmark Jakob Søndergaard.

LCA platformen NullCarbon er klar til udrulning, og Construction Center Denmark vil, i forbindelse med at det nye bygningsreglement træder i kraft pr. 1. januar 2023, være platform og garant for udbredelse af værktøjet og vejledning i brug af værktøjet med et mål om at forme en ny standard for branchen.


 

FAKTA
  • Det nye bygningsreglement udstedt af Bygge- og planstyrelsen indfases fra 1. januar 2023 med nye krav til bygningers klimaaftryk. De nye krav omfatter en øvre grænseværdi for CO2-udledning fra bygningers livscyklus, som skal dokumenteres og rapporteres til myndighederne via en LCA-rapport. Der indføres fra start en grænseværdi på 12 CO2-eq pr. m2 pr. år for alt nybyggeri, som nedsættes hvert andet år frem mod 2029. Fra 2025 vil alt nybyggeri blive omfattet af en grænseværdi på 10,5 CO2-eq pr. m2 og det forventes at ramme et niveau på max 7,5 CO2-eq pr. m2 pr. år i 2029.

  • Rapporteringsværktøjet NullCarbon er bygget på et datakatalog af gyldige EPDer og designet med mål om høj brugervenlighed. Man kan allerede nu søge mer-viden og blive oprettet på platformen via nullcarbon.dk

  • For mere information:
    Jakob Søndergaard, leder i Construction Center Denmark, mail: info@constructioncenter.dk, 87 55 43 43

Gå tilbage

Nationalt innovationsmiljø er klar med nyt digitalt LCA-værktøj til bygge- og konstruktionsindustrien i bred koalition med branchen

Nationalt innovationsmiljø er klar med nyt digitalt LCA-værktøj til bygge- og konstruktionsindustrien i bred koalition med branchen

Nationalt innovationsmiljø er klar med nyt digitalt LCA-værktøj til bygge- og konstruktionsindustrien i bred koalition med branchen

Nationalt innovationsmiljø er klar med nyt digitalt LCA-værktøj til bygge- og konstruktionsindustrien i bred koalition med branchen

Nationalt innovationsmiljø er klar med nyt digitalt LCA-værktøj til bygge- og konstruktionsindustrien i bred koalition med branchen

bubble