SCALE 8700 - Free Flying Desk til lovende (studenter)iværksættere i Construction Center Denmark

Nyhed
03.05.2021

SCALE 8700 - Free Flying Desk til lovende (studenter)iværksættere i Construction Center Denmark

What?

SCALE 8700 er et acceleratorprogram udbudt af Construction Center Denmark og VIAs Studentervæksthus, Campus Horsens, hvor ambitioner, realisering og acceleration er i højsædet. Forløbet er et overbygningsprogram til studentervæksthusets eksisterende forretningsudviklingsaktiviteter for særligt udvalgte studenteriværksættere, og er det naturlige næste skridt for studenteriværksættere, der kan, og vil skalere deres virksomhed. Alle involverede i SCALE 8700 er fokuserede på at hjælpe iværksættere og start-ups til at opnå sit fulde potentiale. Derfor tilbyder vi mange ambitiøse services, hvor flere løbende vil komme til.

SCALE 8700 giver Free Flying Desk medlemskab til Construction Center Denmark, hvilket giver en unik mulighed for at være en del af et ambitiøst erhvervsmiljø for iværksættere. Free Flying Desk giver en fleksibel og varieret arbejdsdag med adgang til attraktive lounge-områder i fire etager. Den ”flyvende” arbejdsplads giver synlighed og tilgængelighed, til gavn for fremtidigt netværk og videndeling med andre iværksættere og virksomheder på tværs af brancher. Derudover giver adgangen til Construction Center Denmarks mødelokaler professionelle rammer til møder med samarbejdspartnere og kunder.

Why?

SCALE 8700 er skabt for at understøtte studerendes forretning bedst muligt gennem faciliterende og netværksfremmende aktiviteter samt en servicerende ramme, hvor det er stimulerende og effektivt at drive forretning. SCALE 8700 har til sigte at fremme og styrke forretningsudvikling, vækst og iværksætteri. Acceleratorprogrammet bidrager til at få Horsens på det nationale og internationale landkort for iværksætteri, hvor alle potentialer og synergier bringes godt i spil i byens erhvervs- og uddannelsesmekka. SCALE 8700 bliver det bedste strategiske afsæt for kommende virksomheder.

How?

Optagelse i programmet sker ved en indledningsvis screening i Studentervæksthuset, der herefter vurderer, om virksomheden kan komme i betragtning til SCALE 8700. Dette skal udelukkende betragtes som en forhåndsvurdering og ikke et endeligt positivt tilsagn. Såfremt det vurderes, at virksomheden har en reel mulighed for optagelse, åbnes muligheden for at ansøge om optagelse i SCALE 8700.

SCALE 8700 består af et tydeligt fastlagt program med konkrete aktivitetsnedslag, der sikrer fremdrift, virksomhedsudvikling og vækst. 

Who?

SCALE 8700 er for ambitiøse studenteriværksættere med høje og realistiske ambitioner, der aktivt ønsker at skabe deres egen arbejdsplads. Iværksætteren har en dyb og nuanceret forståelse af kundens og brugerens behov samt troværdige overvejelser om potentielle forretningsmodeller og værdikæder. Iværksætteren skal i den forbindelse kunne henvise til flere møder og samtaler med relevante interessenter, der kan have betydning for virksomhedens indgang til markedet. SCALE 8700 er desuden for sociale entreprenører med fokus på eksempelvis sociale-, velfærds- og miljømæssige spekter, der arbejder hen imod en forretningsmæssigt levedygtig forretning.

Udover at henvende sig til aktive medlemmer hos VIA Studentervæksthus, er SCALE 8700 åbent for elever på Learnmark. Optagelseskriterierne for elever på Learnmark er tilsvarende kriterierne for VIA-studerende.

Kriterier for at blive optaget

For at kunne komme i betragtning til SCALE 8700, skal studerende have et aktivt medlemskab i Studentervæksthuset, Campus Horsens. Hvis ikke de har et aktivt medlemskab, kan de rette henvendelse til Studentervæksthuskoordinator, Pernille Hjort, der kan guide dem i dette. Såfremt man ikke ønsker et medlemskab hos Studentervæksthuset, kan man stadig komme i betragtning til SCALE 8700, men vil blive faktureret for Lounge-ydelserne på lige fod med ordinære lejere.

Virksomheden skel have et indholdsmæssigt fokus, der er i overensstemmelse med Construction Center Denmarks vertikal: Construction Industry. Dette være sig eksempelvis forretningsområder og nye virksomhedsidéer inden for:

 

 • Sociale og økonomiske aspekter
 • Sociale og velfærdsmæssige aspektiver
 • Samfunds- og miljømæssige aspekter2 (fx udfordringsområder omkring udsatte og socialt belastede borgere, udsatte boligområder, bæredygtighedsperspektiver, kommercielle områder, miljømæssige aspekter mv.)
 • Bolig- og konstruktionsinnovation
 • Byggeteknologisk udvikling og innovation
 • Udvikling og innovation i (ny-)anvendelsen / (ny-)opførelsen af bygning og bolig
 • Udvikling og innovation i konstruktionsindustrien.

 

Der er ansøgningsfrist den 1. i hver måned.

I bedømmelsen af ansøgningen ser vi på både evne til og motivation for at arbejde entreprenant.

Vi vurderer også virksomhedens potentiale. Start-ups med høj nyhedsværdi og innovationstyngde prioriteres. Ud over kriterierne nedenfor vil diversitet på tværs af start-ups ift. faglighed, type start-up også kunne spille ind. Dette for at opnå diversitet i SCALE 8700.

Funding?

Der arbejdes på at rejse en minifund, hvorfra start-ups i programmet kan ansøge om at modtage Early Grants uden medfinansiering. Early Grants er målrettet specifikke dele af udviklingen af virksomheden, eksempelvis med fokus på de første prototyper, støbeværktøjer, brugertest, deltagelse i forsøg, adgang til eksterne test-laboratorier, etc.

Studenteriværksættere har qua deres tilknytning til VIA ligeledes tilgang til andre ydelser, eksempelvis workshops, Makerspace, bibliotek etc.

 

Læs mere om betingelserne for SCALE 8700 og Free Flying Desk medlemskab i Construction Center Denmark her: scale-8700/scale-8700-_informationsmateriale.pdf

 

 

Gå tilbage

SCALE 8700 - Free Flying Desk til lovende (studenter)iværksættere i Construction Center Denmark

SCALE 8700 - Free Flying Desk til lovende (studenter)iværksættere i Construction Center Denmark

SCALE 8700 - Free Flying Desk til lovende (studenter)iværksættere i Construction Center Denmark

bubble